OTOP ตำบลพระบาทนาสิงห์

เข้าชม 130 ครั้ง

วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี โดย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา นะธิศรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานotop และนางสาวสงกรานต์ พลทะรักษา ผู้นำ อช.ตำบลพระบาทนาสิงห์ เยี่ยมชม กลุ่มotop กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านพรสวรรค์ ม.12 ตำบล พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

(Visited 130 times, 1 visits today)