โครงการรวมพลังอาสาพัฒนาสร้างสรรค์ งานสู่ชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสามัคคีในชุมชน

เข้าชม 49 ครั้ง

นที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี โดย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอ มอยหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำ อช.อำเภอรัตนวาปี ทั้ง 10 ท่าน ร่วมประชุมโครงการรวมพลังอาสาพัฒนาสร้างสรรค์ งานสู่ชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสามัคคีในชุมชน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย

(Visited 49 times, 1 visits today)