ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.รัตนบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มช่องทางการตลาด/จำหน่ายสินค้าชุมชน ในวาระผู้ว่าฯสุรินทร์ เดินทางมอบนโยบายปฏิบัติราชการ

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายกณภัทร ส [...]