ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.รัตนบุรี ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านแข้ด่อน หมู่ 4 ต.เบิด ในการรวมกลุ่มผลิตหน้ากากผ้าจากผ้าขาวม้า เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ได้ส่งเสริมกลุ่มหั [...]

พช.รัตนบุรี ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน

     วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกณภัทร สมศรี [...]

พช.รัตนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

     วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกณภัทร สมศรี [...]