ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงกา [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

🕟 วันที่ 14 มกราคม 2564 🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภ [...]

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายและออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือน [...]

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายและออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือน [...]

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ดำเนินโครงการเพิ่มประ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการถ่ายทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร [...]

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะใ [...]

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยทีมลูกจ้างเหมาบริการฯ ร่วมอบรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยทีมลูกจ้างเห [...]