ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.รัตนบุรี ส่งเสริมกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจาน ตำบลทับใหญ่ รวมกลุ่มตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าและขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

     วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายกณภัทร สมศร [...]