กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรัตนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๐๐ น.นางราณี วงค์ลุน ประชุ [...]

ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านแข้ อำเภอคำชะอี บ้านภู อำเภอหนองสูง และบ้านหนองหล่ม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางราณี วงศ์ลุน พร้อมด้วยเจ้ [...]