📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายและออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายและออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม
🕟 วันที่ 24 ธันวาคม 2563
🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมทีมลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชรวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” อ.รัตนบุรี ลงสำรวจพื้นที่ของ นายจักรพงศ์ อย่าเสียสัตย์ ม.9 ต.ไผ่ ที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 1 ไร่ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการออกแบบพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบเป็นแนวทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเตรียมข้อมูลในการออกแบบพื้นที่ต่อไป

(Visited 25 times, 1 visits today)