📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
🕟 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี
🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาอำเภอรัตนบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการหนี้คงค้างของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 17 times, 1 visits today)