สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่ทีมวิทยากรจาก 6 จังหวัด

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่ทีมวิทยากรจาก 6 จังหวัด
🕟วันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
🖊🖊นาย​จิรศักดิ์​ สีหามาตย์​ ผู้ตรวจราชการ​กรม​การพัฒนาชุมชน​ เป็น​ประธานพิธี​ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างทีมวิทยากรฯ สำหรับการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทีมวิทยากร จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เเละจังหวัดยโสธร จำนวน 70 คน
ในการนี้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ได้พบปะและแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้แก่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ โคกหนองนา โมเดล ของอำเภอรัตนบุรี จำนวน 24 คน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในชุมชนต่อไป

(Visited 25 times, 1 visits today)