ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15

@รัตนบุรี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม หมู่ที่ 3 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยส่วนราชการ,กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี,อบต.น้ำเขียว,สถานศึกษาต่างๆ,สภ.รัตนบุรี,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และรัฐวิสาหกิจร่วมออกบริการประชาชนในพื้นที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ให้บริการประชาชน ในส่วนงานพัฒนาชุมชน นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำเครือข่ายกลุ่มOTOP,สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ออกแสดงสินค้าชุมชนและจำหน่าย รวมทั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ..ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์) #พัฒนาชุมชนรัตนบุรี #อำเภอยิ้มรัตนบุรี #เครือข่ายOTOPรัตนบุรี

  #เครือข่ายกทบ.รัตนบุรี

(Visited 34 times, 1 visits today)