ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่วัดอีสาณ บ้านนาวอง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี

@รัตนบุรี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดอีสาณนาวอง ม.๔ ตำบลไผ่ โดยมีศาลและอัยการจังหวัดรัตนบุรี,ส่วนราชการ,กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี,อบต.รัตนบุรี,สถานศึกษาต่างๆ,สภ.รัตนบุรี และรัฐวิสาหกิจร่วมออกบริการประชาชนในพื้นที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ในส่วนงานพัฒนาชุมชน นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำเครือข่ายกลุ่มOTOP,สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ออกแสดงสินค้าชุมชนและจำหน่าย รวมทั้งบริการคลินิกกองทุนชุมชน(กข.คจ.,ออมทรัพย์ฯ)และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ..ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#พัฒนาชุมชนรัตนบุรี #อำเภอยิ้มรัตนบุรี #เครือข่ายOTOPรัตนบุรี

 

(Visited 43 times, 1 visits today)