ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่วัดบ้านแก ม.๑๐ ต.แก

@รัตนบุรี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านแก ม.๑๐ ต.แก โดยมีส่วนราชการ,อบต.แก,สถานศึกษาต่างๆ,สภ.รัตนบุรี และรัฐวิสาหกิจร่วมออกบริการประชาชนในพื้นที่ ในส่วนงานพัฒนาชุมชน นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำเครือข่ายกลุ่มOTOP,สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ออกแสดงสินค้าชุมชนและจำหน่าย รวมทั้งบริการคลินิกกองทุนชุมชน(กข.คจ.,ออมทรัพย์ฯ)และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#พัฒนาชุมชนรัตนบุรี #อำเภอยิ้มรัตนบุรี #เครือข่ายOTOPรัตนบุรี

(Visited 21 times, 1 visits today)