กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้OTOP Mobile อ.รัตนบุรี

@รัตนบุรี ๘ ก.ย.๖๒ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำภอรัตนบุรี,นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ ประธานเครือข่ายOTOPและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ OTOP Mobile ณ บริเวณสวนสุขภาพหน้าที่ว่าการอำภอฯ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด,ส่งเสริมผุ้ประกอบการ/กระตุ้นการใช้จ่ายเศรษฐฐานราก ได้รับความสนใจและมียอดจำหน่าย..เป็นที่พึงพอใจ..(ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#OTOPรัตนบุรี #พัฒนาชุมชนรัตนบุรี

(Visited 65 times, 1 visits today)