มอบประกาศเกียรติคุณ ศอช.ต.และสนับสนุนข้อมูล จปฐ.ดีเด่นปี ๒๕๖๒

@รัตนบุรี นายกิตติ สัตย์ซื่่อ นายอำเภอรัตนบุรี ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ ศอช.ต.ทับใหญ่(รองชนะเลิศอันดับ๑ระดับจังหวัด) ,บันทึกข้อมูลดีเด่นนายธีรเดช สมสะอาด รองชนะเลิศอันดับ๒,อบต.แก และ รพ.สต.แก(ชมเชยสนับสนุนจัดเก็บใช้ประโยชน์จปฐ.,และนางรำไพพรรณ คำภิรมย์ (ชมเชยจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น) เมื่อ ๔ ส.ค.๖๒ โดยมีนายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรีกล่าวรายงาน..ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#พัฒนาชุมชนรัตนบุรี

(Visited 32 times, 1 visits today)