รับคณะศึกษาดูงานจากกัมพูชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้OTOP/OVOP

๒๘ ส.ค.๖๒ นายสรสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์,นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี แสดงความยินดีและชื่นชมต้อนรับท่าน..พอล โสะเจียต, ท่านเฮียง โสะวรรณารา,ท่านจจ๊อบ ซอมอาท,และท่านแกว นาฤทธิ์,ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการ OTOP ในพื้นที่โซนเหนือจังหวัดสุรินทร์..แวะเยี่ยมกลุ่มขนมแบรนด์ศิริชัย…(ภาพประชาสัมพันธ์) ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน..ครับ…และขอขอบคุณคณาจารณ์…จากเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์..ครับ…(ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)


 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)