ติดตามกิจกรรมสร้างสุขกองทุนชุมชนบ้านกล้วยและบ้านธาตุ

@รัตนบุรี นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เกิดชาติ,นางนภาพร จันสีดา นว.พช.ชำนาญการ และทีมMobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการโครงการและบริหารหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านกล้วย ม.๔ ต.ยางสว่าง(เลี้ยงเป็ดไข่) และบ้านธาตุ ม.๒ ต.ธาตุ เมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง.ขอบคุณผุ้ร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ กองทุนฯ (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#พัฒนาชุมชนรัตนบุรี #MobileClinicรัตนบุรี

   

(Visited 45 times, 1 visits today)