ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ย.61

วันที ๑๓ พย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี ประชุมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตามโครงการติดตามงานเดิมเริ่มงานใหม่ประจำสัปดาห์ที่๒ ของเดือน พ.ย.๖๑

(Visited 43 times, 1 visits today)