ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.นายกิตติ สัตย์ชื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ ชิตมนี ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอรัตนบุรี มีผู้เข้าร่วม ๑๗ กองทุน ๓๔ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของดินระดับจังหวัด และทบทวนการดำเนิน ๑๐ ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 33 times, 1 visits today)