ติดตาม OTOP นวัตวิถี ม.7 ต.หนองบัวทอง

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามผลการดำเนินชุมชนท่องเที่ยว Otop นวีติวิถี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวทองเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค การส่งเสริม พัฒนา การตลาด ผลิตภัณฑ์โอทอป การส่งเสริม การท่องเที่ยวชุนชน

(Visited 68 times, 1 visits today)