ติดตาม OTOP นวัตวิถี ม. ๙ ต.ทับใหญ่

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนืนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี บ้านจาน หมู่ที่ ๙ ตำบลทับใหญ่

(Visited 140 times, 1 visits today)