ติดตามงาน OTOP นวัตวิถี ม.4 ต.เบิด

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนืนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี บ้านแข้ด่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเบิด

(Visited 60 times, 1 visits today)