กิจกรรมเปิดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี อำเภอรัตนบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี จำนวน ๓ บ้าน กลุ่มโอทอป อำเภอรัตนบุรี การประกวดศิลปการแสดง และกวดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ที่มาซื้อสินค้า การแสดงคนตรีวงนำหวาน วงดนตรีโรงเรียนรัตนบุรี การแสดงของน้องไข่มุก รองชนะเลิศอันดับ๑ แชมป์ไมค์ทองคำเด็กปี ๒

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกิตติ สัตย์ชื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานเปิดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี อำเภอรัตนบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี จำนวน ๓ บ้าน กลุ่มโอทอป อำเภอรัตนบุรี การประกวดศิลปการแสดง และกวดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ที่มาซื้อสินค้า การแสดงคนตรีวงนำหวาน วงดนตรีโรงเรียนรัตนบุรี การแสดงของน้องไข่มุก รองชนะเลิศอันดับ๑ แชมป์ไมค์ทองคำเด็กปี ๒

(Visited 160 times, 1 visits today)