ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

วันที่ 10 ก.ค.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ พช. ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อสรุปการทำงาน ประจำไตรมาส 3 และวางแผนการทำงานประจำไตรมาส 4 เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 163 times, 1 visits today)