วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี มอบหมาย นายประสิทธิ์ สีหชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายพนม เทียนทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ
ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 169 times, 1 visits today)