ประชุมติดตามกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที ๕ กรฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางราณี วงศ์ลุน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุมชน ประชุมติดตามกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 55 times, 1 visits today)