ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ ๖ ก.ค.๖๑ อำเภอรัตนบุรี จัดกิจกรรม

วันที่ ๖ ก.ค.๖๑ อำเภอรัตนบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนธุรกิจท่องเที่ยว ตามโครงกาาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๓ หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนานนครราชสีมา

 

(Visited 52 times, 1 visits today)