ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายพนม เทียนทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ
ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 138 times, 1 visits today)