ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และติดคามงานเดิม เริ่มงานใหม่ประจำสัปดาห์ต้นเดือน กค.61 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี

(Visited 44 times, 1 visits today)