ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรัตนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๐๐ น.นางราณี วงค์ลุน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรัตนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 56 times, 1 visits today)