ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมูที่ ๑ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดขอบติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมูที่ ๑ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี

(Visited 62 times, 1 visits today)