กลุ่มโอทอปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป

วันที่ 24 มิถุนาย2561 นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำ กลุ่มโอทอปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี

(Visited 156 times, 1 visits today)