สาธิตอาชีพเพาะเห็ดฟาง..สัมมาชีพน้ำสร้าง

พัฒนากรประจำตำบลธาตุ พร้อมด้วยวิทยากรผู้นำสัมมาชีพและทีมวิทยากรสัมมาชีพ บ้านน้ำสร้างหมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุมันสำปะหลังและฟางข้าว แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

(Visited 130 times, 1 visits today)