สัมมาชีพชุมชน..ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนจัดกิจกรรมสาธิตการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ 20 ราย บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

(Visited 562 times, 1 visits today)