สัมมมาชีพชุมชน..เมื่อนางฟ้ายอมเป็นเห็ด

นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี ติดตามและสนับสนุนการสาธิตกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านศาลา หมูที่ 9 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จำนวน 16 ราย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

(Visited 121 times, 1 visits today)