ผ้าไหมมัดหมี่ลายรัตนบุรี..บนเวทีงานศิษย์เก่าอนุบาลรัตนบุรี

วันที่ 2 มกราคม 2560 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี จัดงานหาทุนเพื่อการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี โดยการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และการเดินแบบผ้าไหมในชุดผ้าไหมมัดหมี่ลายรัตนบุรี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าฯ ที่ได้ให้ความสำคัญ สนับสนุนและร่วมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอในครั้งนี้

(Visited 329 times, 1 visits today)