ติดตาม สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

วันที่ 19 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี โดยนางนภาพร  จันสีดา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ตำบลหนองบัวบาน

 

(Visited 146 times, 1 visits today)