นายกณภัทร สมศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอรัตนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย พช.รัตนบุรี วันที่ 06 พ.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอรัตนบุรี เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายกิตติ สัตย์ [...]