นายกณภัทร สมศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอรัตนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย พช.รัตนบุรี วันที่ 20 ต.ค. 2563

พช.รัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย พช.รัตนบุรี วันที่ 13 ต.ค. 2563

พช.รัตนบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย พช.รัตนบุรี วันที่ 20 ต.ค. 2563

พช.รัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

📌📌วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกณภัทร สมศรี พ [...]