ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล

2 มี.ค.60 เวลา 13.00 น. นางเกษร แสงประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา และทีมพัฒนากร พร้อมเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล และอำเภอ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรม วันสตรีสากล 8 มี.ค.60 และ งาน “รวมพลคน พช.” เพื่อพ่อแบบพอเพียง” ในวันที่ 6-8 มี.ค. 60 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมรณรงค์การรับสมัครองค์กรสตรี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จ.ตรัง

(Visited 23 times, 1 visits today)