พัฒนาการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้แนวคิดการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎา

วันพุธที่​ 22 เมษายน 2563 ​ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้แนวคิดการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎา ในเรื่องการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) /การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต /การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในการนี้นายพงศักดิ์ คณะมะ พัมนาการจังหวัดตรัง ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 7 บ้านกลางเหนือ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายสมนึก ธรรมกิจ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกลางเหนือได้ให้การต้อนรับ

(Visited 5 times, 1 visits today)