สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎาติดตามประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎาพร้อมด้วย นางสาวมัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้รับผิดชอบงาน และทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯติดตาม/ประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รอบที่ 2 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริการจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว

(Visited 5 times, 1 visits today)