สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎาติดตาม ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ชัย  บุญจันทร์  พัฒนาอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์่เพื่อการผลิตติดตาม/ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ครั้งที่ 2 และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 12 ตำบลหนองปรือและหมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา

(Visited 14 times, 1 visits today)