คณะกรรมการ​พัฒนาสตรีอำเภอ​รัษฎา​ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด​ตรังจัดโครงการดูแลผู้สูงอายุ​

อำเภอ​รัษฎา​โดยคณะกรรมการ​พัฒนาสตรีอำเภอ​รัษฎา​และสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​โครงการ​ดูแลผู้สูงอายุ​ในระหว่างวันที่​ 18​ -​ 20​ ตุลาคม​ 2562​ โดยนางเอื้อจิตร​ เจริญ​ทรัพย์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและคณะวิทยากรจากเหล่ากาชาด​จังหวัด​ตรัง​ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งด้านการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ​ในครัวเรือน​ ในการนี้สามารถ​ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้​ ความเข้าใจในทักษะการดูแลตนเองและผู้สูงอายุในทุกด้านทั้งด้านสุขภาพจิตใจ​และสุขภาพ​ร่างกาย

(Visited 11 times, 1 visits today)