นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎาติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพแปรรูปฝรั่งบ้านทุ่งสมอ

วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา  14.30 น. นายณรงค์ชัย  บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎาติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพแปรรูปฝรั่งบ้านทุ่งสมอ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  ณ ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปฝรั่งและมะละกอบ้านทุ่งสมอ

(Visited 34 times, 1 visits today)