นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 24 พ.ย.61 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ. กลุ่มสตรี และประชาชนในหมู่บ้านร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

(Visited 127 times, 1 visits today)