การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดตรัง

21 มิ.ย.61 คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดตรัง ประจำปี 2561 โดยการนำของ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดตรัง ณ บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา โดยมีนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับ

(Visited 69 times, 1 visits today)