พช.ระโนด ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ประชุมประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมจรูญ โลกะกะสิน ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน หมู่ที่ 6 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

🎗🎗🎗วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลา ให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน ตำบลบ้านใหม่ และ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น.นายไพโรจน์ ศรีละมุล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน หมู่ที่ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

💶💶💶วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

💲💲💲วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ระโนด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

💵💶💷วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด น [...]
อ่านเพิ่มเติม