อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อำเภอระโนดเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ เดิมเป็นเมืองหนึ่งของเมืองสทิงพระ (พัทลุง) ในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็ไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้กลับมาขึ้นกับเมืองสงขลา เมื่อมีการจัดการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล ได้ยุบเมืองระโนด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอระโนดและได้เริ่มก่อสร้างที่ว่าการอำเภอระโนดหลังแรกคู่กับสถานีตำรวจในปี พ.ศ. 2466 และในปี พ.ศ. 2467 กิ่งอำเภอระโนดได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอระโนด

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 3 เทศบาล
คือ
ตำบลระโนด ตำบลพังยาง ตำบลระวะ
ตำบลท่าบอน ตำบลวัดสน ตำบลตะเครียะ
ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแดนสงวน
ตำบลคลองแดน ตำบลบ้านขาว
เทศบาลตำบลระโนด เทศบาลตำบลบ่อตรุ เทศบาลตำบลปากแตระ

ระโนด ตามคำบอกเล่ามาตั้งแต่โบราณ สันนิษฐานกันไว้ว่ามาจากการที่ชาวบ้านปลูกต้นตาลโตนดตามคันนามองเห็นเป็นราว จึงเรียกกันว่าบ้านราวโหนด ต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านระโนด

ส่วนอีกที่มาจากบทความ "มารู้จักระโนดบ้านเรา" ในหนังสือระโนดรังสรรค์ ครั้งที่ 30 เขียนโดย มาตุภูมิให้ที่มาของคำว่า "ระโนด" ว่า มาจากคำว่าระนัต ซึ่งเป็นภาษาเขมร แปลว่า คราด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับทำนาดำ

ระโนดจะเพี้ยนมาจากคำใดนั้นผู้เขียนคงไม่สามารถฟันธงได้ แต่ที่ผู้เขียนมั่นใจได้ คือ ระโนดเป็นอำเภอหนึ่งในสงขลาที่น่าท่องเที่ยวเมืองหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำคลองระโนด เจดีย์พระมหาธาตุ วัดเจดีย์งาม

(Visited 4,148 times, 1 visits today)