นายอำเภอระโนด ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอระโนด ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
📸📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#🌊ระโนดเมืองสองทะเล🌊
#🌾🌾ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง🦐🦐🌴🌴”

(Visited 12 times, 1 visits today)