พช.ระโนด ร่วมกิจกรรม “วันสตรีไทย” ประจำปี 2565 ณ ตลาดนัดเกษตร อบจ. สงขลา บ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นายนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอระโนด
มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี สายช่วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานองค์กรสตรี และ นางการณ์ภัส รัตนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยกลุ่มสตรีอำเภอระโนด เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและเครือข่าย “สตรีสงขลา ร่วมสดุดีป๋า รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน” วันสตรีไทย ณ ตลาดนัดเกษตร อบจ.สงขลา บ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
📸📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#🌊ระโนดเมืองสองทะเล🌊
#🌾🌾ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง🦐🦐🌴🌴”

(Visited 7 times, 1 visits today)