พช.ระโนด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นายนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอระโนด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอระโนด องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และ ประชาชนชาวอำเภอระโนด เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดี โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1.เวลา 07:00 น.พีธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2.เวลา 09:30 น.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3.เวลา 17:30 น.พีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
4.เวลา 18:00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
5.เวลา 19:19 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
📸📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#🌊ระโนดเมืองสองทะเล🌊
#🌾🌾ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง🦐🦐🌴🌴”

(Visited 5 times, 1 visits today)